Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017,

Ο Όμιλος της ARAG εμφανίζει και πάλι αισθητή αύξηση στην είσπραξη ασφαλίστρων και μεγάλη αύξηση στο αποτέλεσμα του έτους

  • Ο Όμιλος της ARAG παραμένει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης με 4,4% αύξηση στις εισπράξεις ασφαλίστρων.
  • Τα Κεντρικά της Γερμανίας σημειώνουν αύξηση 2,9%.
  • Στις διεθνείς αγορές τα διεθνή Υποκαταστήματα επιτυγχάνουν αισθητή αύξηση εισπράξεων 7,6%.
  • Δείκτης “combined ratio” σημειώνει πτώση και ανέρχεται σε 91,5%.
  • Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας βελτιώνεται κατά πολύ.
  • Η ARAG ξεκινά εξαιρετικά το τρέχον έτος 2017.

“Και το έτος 2016 η ARAG είναι σε πολύ καλή φόρμα. Λειτουργίες και διαδικασίες είναι εναρμονισμένες μεταξύ τους. Οι πωλήσεις, τα προϊόντα και η εξυπηρέτησή μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας. Οι δείκτες δείχνουν: Εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα συντονισμένα, προσανατολιζόμενη στην επιτυχία και με υψηλό ηθικό. ”, εξηγεί ο Dr. PaulOtto Fassbender, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος του Ομίλου της ARAG κατά την δημοσίευση του ισολογισμού.

 Το έτος 2016 η Οικογενειακή Επιχείρηση από το Ντούσσελντορφ της Γερμανίας αύξησε κατά 4,4% τις εισπράξεις από ασφάλιστρα, τα οποία ανήλθαν σε 1,73 δισεκατομμύρια Ευρώ. Οι ασφαλιστικές εργασίες του Ομίλου στη Γερμανία σημείωσαν 2,9 % ανάπτυξη και υπερέβησαν το μέσο όρο ανάπτυξης της γερμανικής αγοράς που ανήλθε σε 0,2%. Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας στη Γερμανία έφθασε σε ανάπτυξη το 6,3% και για πρώτη φορά ήταν κοντά στο ποσοστό της διεθνούς ανάπτυξης της Νομικής Προστασίας του Ομίλου που ανήλθε στο 6%. Συνολικά ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό του από 6,6 εκατομμύρια ασφαλιστήρια σε 7,1 εκατομμύρια ασφαλιστήρια. Η συνολική απόδοση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου εργασιών των εταιριών παροχής υπηρεσιών του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 3,6% και ανήλθε σε 1,78 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε περαιτέρω για άλλη μία φορά κατά 0,9% και ανήλθε σε 66,7 εκατομμύρια Ευρώ, που αποτελεί την μεγαλύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας αυξήθηκε επίσης αισθητά κατά 30,4% και ανήλθε σε 87,0 εκατομμύρια Ευρώ.

 Ο δείκτης “combined ratio” βελτιώθηκε από 92,3% σε 91,5%, που είναι και η καλύτερη τιμή της τελευταίας δεκαετίας. Προς τους πελάτες της η ARAG πλήρωσε το 2016 αποζημιώσεις ύψους 1.014,9 δισεκατομμύρια Ευρώ (προηγούμενο έτος 974,6 εκατομμύρια Ευρώ). Ο δείκτης ζημιών του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%, ήτοι κυμαίνεται στα καλά επίπεδα του προηγούμενου έτους (59,7%). Ο δείκτης κόστους διαμορφώθηκε σε 32,0%, ήτοι υπολείπεται ελαφρώς του προηγούμενου έτους (32,6%). Τα ιδία κεφάλαια ο Όμιλος τα αύξησε περαιτέρω κατά το εν λόγω έτος από 426,5 εκατομμύρια Ευρώ σε 461,7 εκατομμύρια Ευρώ. “Με αυτά τα δεδομένα η ARAG αποτελεί μακράν μία εκ των καλύτερων ασφαλιστικών μετοχών, τις οποίες διαθέτω στο χαρτοφυλάκιο μου”, τόνισε ο Dr. Paul- Otto Fassbender, υπό την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος του Ομίλου.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας, ως μεγαλύτερος, ξεχωριστός κλάδος του Ομίλου, επιβεβαίωσε κατά το εν λόγω έτος το σημαντικό ρόλο που παίζει στον Όμιλο και αύξησε τις εισπράξεις από ασφάλιστρα κατά 51 εκατομμύρια Ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε ανάπτυξη 6,1%, ήτοι αύξηση από 841,7 εκατομμύρια Ευρώ σε 893,0 εκατομμύρια Ευρώ. Διεθνώς αυξήθηκαν οι εισπράξεις ασφαλίστρων κατά 6,0%, ήτοι από 511,2 εκατομμύρια Ευρώ σε 541,6 εκατομμύρια Ευρώ. Ιδιαιτέρως θετικά αναπτύχθηκαν οι εργασίες στην Ισπανία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ. Ο κλάδος της Νομικής Προστασίας στη Γερμανία αναπτύχθηκε και πάλι περισσότερο απ’ ότι ο μέσος όρος της αγοράς.

Οι γενικές ασφαλίσεις του Ομίλου έδειξαν το 2016 μία συνεχώς θετική τάση ανάπτυξης. Οι εισπράξεις από ασφάλιστρα αυξήθηκαν αισθητά κατά σχεδόν 8% και διαμορφώθηκαν από 246,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 266,1 εκατομμύρια Ευρώ.

Οι ασφαλίσεις υγείας του Ομίλου έδειξαν το εν λόγω έτος  πάλι τάση ανάπτυξης. Οι εισπράξεις από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 2,8%, ήτοι από 347,5 εκατομμύρια Ευρώ ανήλθαν σε 356,9 εκατομμύρια Ευρώ.

Οι ασφαλίσεις ζωής του Ομίλου επηρεάστηκαν από την απόφαση να πουληθεί το μερίδιο της ARAG SE του κλάδου ζωής, δηλαδή της “ARAG Lebensversicherungs- AG” προς τον Όμιλο “Frankfurter Leben”. Ως προς την εν λόγω πώληση επίκειται η επικύρωση αυτής από την αρμόδια, γερμανική εποπτική αρχή “BaFin”.

Μία ματιά στο τρέχον έτος 2017

Ο εκτενής σχεδιασμός της πορείας και στρατηγικής στον οποίο προέβη ο Όμιλος το προηγούμενο έτος, ήδη δείχνει το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα πρώτα αποτελέσματα. Προς το τέλος του 2016 η “ARAG-Leben” έπαυσε τη νέα παραγωγή ασφαλιστηρίων ζωής. Λόγω της συνεχιζόμενης, εξαιρετικής ανάπτυξης σε όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά προϊόντα του Ομίλου, αυτή η προγραμματισμένη μείωση, έχει ήδη με το παραπάνω απορροφηθεί. Συνολικά οι εισπράξεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα αυξηθούν κατά 3%, ήτοι από 907,9 εκατομμύρια Ευρώ σε 937,5 εκατομμύρια Ευρώ. Έτσι η ARAG ξεκίνησε το έτος 2017 εξαιρετικά

Η μεγαλύτερη δυναμική προέρχεται από τη διεθνή, επιχειρηματική δραστηριοποίηση με εμφανή αύξηση 7,8%. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η ανάπτυξη στην γερμανική αγορά, εάν και ελαφρώς ελαττωμένη από τις συνέπειες των ασφαλίσεων ζωής. Μία ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη επέδειξε εκ νέου η Νομική Προστασία στην γερμανική αγορά, η οποία ανήλθε σε 5,1%.

“Το έτος 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017 έδειξαν από πολλές απόψεις, ότι ο Όμιλος της ARAG αποτελεί μία καλά οργανωμένη και επιμελώς δομημένη επιχείρηση. Εμείς αποφασίζουμε, αποδίδουμε και παρέχουμε υπηρεσίες. Ενεργούμε με σιγουριά και όχι με γνώμονα τα ευκαιριακά συμφέροντα, εμείς βάζουμε τον πήχη ψηλά. Αυτό φαίνεται λ.χ. καθαρά στην ανανέωση του Ομίλου κατά την διάρκεια της εποχής των χαμηλών επιτοκίων,“ τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Paul- Otto Fassbender. Καθαρός στόχος είναι ο Όμιλος να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του υπό τη νέα δομή του. “Αυτό ασφαλώς δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο, αλλά είναι μία απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις διαδικασία, την οποία θα ακολουθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις”, ανέφερε ο Dr. Paul- Otto Fassbender.

 

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Τελευταία άρθρα

18/10/2017

Νέα γραφεία Ionios & Fortis Brokers στη Θεσσαλονίκη

18/10/2017

Η ΠΟΑΔ για τις εκλογές των Επιμελητήριων

17/10/2017

Επιβεβλημένη η ασφάλιση των διαδικτυακών κινδύνων

16/10/2017

Δωρεάν workshop: Παιχνίδια Πωλήσεων! Βελτιώστε τις τεχνικές σας στις πωλήσεις μέσα απο role playing games

16/10/2017

EAΔE: Γιατί είναι αναγκαία η αναβολή έναρξης της ισχύος της οδηγίας IDD για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

13/10/2017

Η 1η ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής στις εκλογές του ΣΥΑΕ για το 2017.

12/10/2017

Το ΙΑΣΩ General ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Κ.Α.Ε. Πανιώνιο

12/10/2017

Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Α.Δ.Χ.

11/10/2017

Eurostatus Insurance & Qudos Hellas: Πρόσβαση στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών

11/10/2017

MetLife: Ισχυρότερο και μεγαλύτερο δίκτυο Advanced Benefit Club, περισσότερα προνόμια για τους ασφαλισμένους

10/10/2017

ΕΥ: Η πρώτη blockchain πλατφόρμα για τη ναυτιλιακή ασφάλιση είναι γεγονός

06/10/2017

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

05/10/2017

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2016

05/10/2017

«Αναβολή εφαρμογής της IDD ζητεί ο ΣΕΜΑ»

04/10/2017

Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω

02/10/2017

ΕΑΕΕ: Αύξηση 0,6% παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017

29/09/2017

19η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών

29/09/2017

Eκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιριών

27/09/2017

Σχολές Γονέων

27/09/2017

Σήμερα η μεγάλη ημερίδα του insuranceforum.gr στην Ρόδο για όλη την ασφαλιστική αγορά.

22/09/2017

NP Insurance : Το ταξίδι στη Ρωσία προοίμιο για ένα δυναμικό φθινόπωρο

22/09/2017

NP Ασφαλιστική : Πορεία δυναμικής ανόδου στο οκτάμηνο 2017 για την Εταιρεία

22/09/2017

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 8 χρόνια μετά

14/09/2017

Οικογενειακή Νομική Προστασία από την ARAG

13/09/2017

H Μεσιτική Εταιρία Ασφαλίσεων Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ αναζητά υπάλληλο γραφείου!

13/09/2017

Τα νέα της γραφεία εγκαινιάζει η Fortis Brokers Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη

12/09/2017

Βαβυλουσάκης και Συνεργάτες: μεγάλος χορηγός στη συνάντηση φίλων κλασσικών γερμανικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

12/09/2017

Νέα Τιμολόγια & Σημαντικές Αλλαγές AXA PPP & BUPA

12/09/2017

Ασφάλιση ποδηλάτων & Ηλεκτρικών οχημάτων από την Ατλαντική Ένωση

05/09/2017

ΟΜΝΥΩ & BROKERS UNION: Μια συνεργασία που επιδιώκει να αλλάξει τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά

30/08/2017

Περαιτέρω αύξηση μεγεθών για την HDI Global SE το πρώτο εξάμηνο του 2017

29/08/2017

Οι άνθρωποι του MCC MDRT στηρίζουν το Χαμόγελο του παιδιού

29/08/2017

Έρευνα για τις συντάξεις και τον συνταξιοδοτικό αλφαβητισμό

29/08/2017

Ασφαλιστικά προϊόντα για μικρές επιχειρήσεις από την ARAG

25/08/2017

Νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, Χειριστή & Ιδιοκτήτη Drone από την ARAG

28/07/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Χορηγός της Stoiximan.gr Basket League για έκτη χρονιά!

21/07/2017

Νέα πακέτα κατοικιών & Βελτίωση τιμολόγησης στα ισχύοντα πακέτα κατοικιών & επιχειρήσεων από την Ατλαντική Ένωση

21/07/2017

Αποστολή SMS Μηνυμάτων για την Έγκαιρη Ασφάλιση των Πελατών από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

18/07/2017

Με τον Ερμή της PK Data στη φαρέτρα της σχεδιάζει η Brokers Union να γίνει η Νο.1 μεσιτική

17/07/2017

Prime Insurance: Online Πληρωμή Ασφάλιστρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του εταιρικού website

14/07/2017

Νέα στελέχη & νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

14/07/2017

Οργανωτικές Μεταβολές στην Interamerican

14/07/2017

ARAG Thinkspace: Συλλογική σκέψη, δράση & δημιουργικότητα

13/07/2017

Περισσότερα προνόμια στα προγράμματα υγείας MEDISYSTEM/MEDIHOSPITAL BENEFIT & OPTIMUM από την INTERAMERICAN

13/07/2017

Προγράμματα Ασφάλισης Κυνηγών από την Interamerican

10/07/2017

Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε: Ανοιχτή πρόσκληση σε συνάντηση Πωλήσεων στις 13 Ιουλίου

06/07/2017

Ανακοίνωση πένθους από την ΦΙΛΗΣGlass για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Φίλη

05/07/2017

Πιστοποιήσεις για νεαρούς μεσολαβητές από τον όμιλο ARAG – Επίλυση διαφορών στα σχολεία

03/07/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Φροντίζει για τις σπουδές των πελατών και συνεργατών της Συνεργασία για 2η συνεχή χρονιά με το UCLan Cyprus

28/06/2017

Νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Αγροτών από την ARAG

21/06/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Εγκαίνια νέου ασφαλιστικού γραφείου στην Κεφαλονιά

19/06/2017

Καλοκαιρινή προσφορά στο πρόγραμμα αυτοκινήτου «Auto Basic» από την INTERAMERICAN

09/06/2017

Ειδικές εκπτώσεις στον Κλάδο Οχημάτων από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

09/06/2017

Αναπροσαρμογή τιμολόγιου προσωπικών ατυχημάτων νόμιμων αλλοδαπών από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

09/06/2017

Αναπροσαρμογή ασφάλιστρων παλαιών προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης από την INTERAMERICAN

08/06/2017

Αιμοδοσία στην Υδρόγειο Ασφαλιστική διοργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

29/05/2017

Αυξημένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα Υγείας της ΟΜΝΥΩ

23/05/2017

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών από ιδιώτες – Για ενοικιάσεις κατοικιών μέσω διαδικτύου-

11/05/2017

Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

05/05/2017

Το 1ο Συνέδριο Ασφάλισης Πιστώσεων από την Atradius Ελλάδος

25/04/2017

Το νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής κυκλοφόρησε με κεντρικό θέμα την Ασφάλιση Τουριστικών Επιχειρήσεων

24/04/2017

Ενημερωτική εκδήλωση για την ασφάλιση πιστώσεων από την Atradius

18/04/2017

Η INTERAMERICAN σε συνεργασία με την ΠΟΞ, ανανεώνουν την συμφωνία για το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance, με συντονιστή την Κ2 Insurance Risk Management Consultants

10/04/2017

Η GAMA Hellas στην καρδιά των εξελίξεων της Παγκόσμιας Ασφαλιστικής Βιομηχανίας

06/04/2017

Ενημερωτική εκδήλωση της Atradius: «Ασφάλιση Πιστώσεων: Μονόδρομος στην πορεία για υγιή οικονομική ανάπτυξη»

05/04/2017

Παρουσία MYDIRECT στο συνέδριο «Καλές πρακτικές στην εξυπηρέτηση πελατών»

04/04/2017

Ο Σεραφείμ Αίσωπος, Σύμβουλος Διοίκησης και Ανάπτυξης στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

28/03/2017

Μείωση του τιμολογίου αυτοκινήτου κατά 20% από την Prime Insurance

28/03/2017

Αναπροσαρμογές ασφάλιστρων στα προϊόντα MEDISYSTEM από την Interamerican

28/03/2017

Νέα τιμολόγηση αστικής επαγγελματικής ευθύνης ιατρών από την Ατλαντική Ένωση

27/03/2017

Α. Κασκαρέλης: «Η Υδρόγειος και οι συνεργάτες της αποτελούν μία συλλογική οντότητα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αλληλοεκτίμηση»

23/03/2017

Βελτίωση τεχνικού αποτελέσματος για την HDI Global SE

23/03/2017

Οργανωτικές μεταβολές στην Interamerican

22/03/2017

Νέο τιμολόγιο ενοικιαζόμενων οχημάτων από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

21/03/2017

NP ασφαλιστική : Μειώσεις ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο και αυξήσεις μισθών και μπόνους στους εργαζόμενους

09/03/2017

REAL Insurance Brokers: Αναδιοργάνωση και νέες υπηρεσίες προς τους συνεργάτες!

06/03/2017

Η Α Τeam της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσιάζει το νέο Site για την ενημέρωση των καταναλωτών στα προϊόντα ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

03/03/2017

Διεύρυνση συνεργασίας για την ασφάλιση iPhone & iPad από την ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ

24/02/2017

FIRSTHEALTH από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

21/02/2017

Mega Brokers : Απονεμήθηκαν βραβεία διάκρισης στους συνεργάτες της Βορείου Ελλάδος

21/02/2017

Η SAP και η Swiss Re καινοτομούν στον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό τομέα

20/02/2017

Κοπή πίτας 2017 της ARAG για συνεργάτες & δικηγόρους Αθηνών

14/02/2017

Ydrogios App: Υπολογισμός Ασφαλίστρων, Βοήθεια και Υπηρεσίες…με ένα tap!

10/02/2017

Έναρξη Δραστηριοτήτων IGI London, και Ερμής Αλληλασφαλιστικός

08/02/2017

Ομαδικές ασφαλίσεις: Μια ακόμη δυναμική παρουσία της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ με προστιθεμένη αξία

06/02/2017

Allianz Ελλάδος : Ανακοίνωσε τον Οδηγό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Α΄Εξάμηνο του 2017

24/01/2017

Συνεχίζει αναπτυξιακά το Agency της Metlife

23/01/2017

Allianz Ελλάδος: «Ανάπτυξη με σταθερά βήματα σε ασταθές οικονομικό περιβάλλον»

20/01/2017

Η Life Plan insurance συνδεδεμένο μέλος της Limra από 1/1/2017

05/01/2017

Εκδηλώσεις ενημέρωσης συνεργατών από την ERGO

04/01/2017

Interamerican: Προσθήκη 685 νέων ασφαλιστικών συμβούλων το 2016

30/12/2016

Interamerican: νέοι όροι ασφάλισης για τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων

23/12/2016

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αφιερωμένες στα παιδιά

16/12/2016

Βράβευση myDirect στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών

16/12/2016

Κυκλοφόρησε η περιοδική ενημερωτική έκδοση VOICE Δεκεμβρίου 2016 της Υδρόγείου Ασφαλιστική

09/12/2016

«Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά των ΜΗΣΥΦΑ και των Καλλυντικών»

06/12/2016

Η UIA σε νέες εγκαταστάσεις

25/11/2016

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το δίκτυο συνεργατών της

22/11/2016

Ισχυρά καθαρά κέρδη για τον Όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από την HDI Global SE

10/11/2016

Οι Βαβυλουσάκης και συνεργάτες παρέχει τη τεχνογνωσία της στην Union Insurance Agents

17/05/2016

Η AIB με την NASCO FRANCE δυναμικά στη Ναυτιλία

25/04/2016

Ημερίδες ζωής και υγείας από την INFOTRUST s.a. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

31/03/2016

Συνεργασία MG Insurance Stategy & Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ για την ασφάλιση iphones & ipads της iStorm

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα: "Πως θα αυξήσουμε τις πωλήσεις μας προσεγγίζοντας νέες κατηγορίες πελατών"

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα